Tüp bebekte yumurta takibi

Tüp bebek tedavisinde yumurta takibi sırasında ve sonrasında yakın takip gerekmektedir. Hormon uygulaması neticesinde gelişen yumurtalar vajinal ultrasonografi ile takip edilir. Ultrasonografi yapılan günlerde aynı zamanda kan testi de yapılmaktadır. Ultrasonografi ve kan testi sonuçlarına göre günlük ilaç dozları belirlenmektedir.

Bazı hastalarda yüksek doz ilaç kullanılmasına rağmen yumurtalıklar cevap vermeyebilir ve folikül gelişmeyebilir. Ayrıca çok sık takibe rağmen tedavi sırasında henüz yumurta toplama işlemi yapılmadan erken dönemde foliküller çatlayabilir. Takipler sırasında yumurta gelişimi olmaz ya da folikül veya foliküllerin erken çatlaması söz konusu olursa tedavi iptal edilebilmekte ve yumurta toplama işlemi yapılmamaktadır.

Kan değerlerinin takibi de yumurtalar hakkında ön fikir verebilir ve tedavi bir sonraki ay tekrar planlanabilir.

Ayrıca, kullanılan hormon ilaçlarına bağlı olarak yumurtalıkların aşırı uyarılması (ovarian hiperstimulasyon sendromu) açısından risk olduğuna karar verilirse bu tedavide elde edilen embriyolar, riskin olmadığı bir başka zamanda transferi yapılmak üzere dondurularak saklanabilir. Doktorunuz böyle bir risk durumunda sizi bilgilendirecektir.

Kayseri tüp bebek uygulamalarımızda yumurtaları olgunlaştırma ilacı farklı kullanılarak ve embriyolar dondurulup daha sonra transferi planlanarak OHSS’e önlenebilir.

Tüp bebekte ilaçlar

Tüp bebekte amaç birden fazla yumurta toplamaktır.

Tüp bebek işleminde başarı şansını arttırmak için birden fazla yumurta geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle büyütülecek yumurta sayısını arttırmak için hormon ilaçları kullanılmaktadır. Klomifen sitrat, letrozol, folikül uyarıcı hormon (FSH), insan menopozal gonadotropini (HMG), rekombinant luteinizan hormon (rec-LH), gonadotropin salgılatıcı hormon analoğu (GnRHa), gonadotropin salgılatıcı hormon antagonistleri, insan koriyonik gonadotropinleri (HCG veya rec-HCG) gibi ilaçlar, tek olarak veya birlikte kullanılabilmektedir. Ağız yoluyla veya cilt altı enjeksiyon şeklinde uygulanabilen bu ilaçların kullanılmasındaki amaç yumurtaların kontrollü şekilde büyütülmesini sağlamaktır.

İlaçların yan etkileri nelerdir?

Bu ilaçların kullanımı bazı hastalarda hafif yan etkilere neden olabilir. Yeni teknoloji ile üretilen hormonlar sayesinde cilt altına enjekte edilebilen ilaçlar kas içi enjeksiyona bağlı riskleri belirgin olarak azaltılmıştır. Enjeksiyon yapılan cilt altı bölgelerde kızarıklık ve kaşıntı nadiren izlenir. Genel yan etkiler arasında baş ağrısı, ruh halinde değişiklikler, karında şişkinlik, göğüslerde hassasiyet, sıcak basması ve nadiren alerjik reaksiyonlar gözlenebilmektedir. Yumurta toplama sonrası kullanılacak vaginal jel veya kapsüller vagende hafif yanma ve kaşıntı yapabilmektedir.

Tüp bebekte ilaç tedavisi ne kadar sürer ve takibi nasıldır?

Tüp bebek tedavi protokolleri belirlenirken, yumurtalık rezervi, kan hormon değerleri ve boy/kilo oranı dikkate alınmakta ve ayrıntılı muayene ve ultrasonografik incelemeler sonucunda hasta için en uygun tedavi protokolü belirlenmektedir. Kısa tedavi protokollerinde (antagonist protokolü) yumurta gelişimini sağlayacak hormonlara adetin ikinci veya üçüncü gününden itibaren başlanmakta; yumurtalığın kendi salgıladığı hormonları kontrol etmeye yönelik baskılayıcı ilaçlar ise tedavinin genellikle 6.-7.günlerinde eklenmektedir. Kısa protokol toplamda 12 – 14 gün sürmektedir. Günümüzde daha nadir kullanılmakta olan uzun tedavi protokolünde ise cilt altı enjeksiyon şeklinde kullanılan baskılayıcı hormonların yaklaşık iki hafta süre ile kullanılmasını takiben yumurta büyüten hormon ilaçları başlanmaktadır. Tedavinin bu ikinci bölümü yumurta gelişimine bağlı olarak yaklaşık 10 – 12 gün sürebilir. Uzun protokol toplamda 3 hafta sürmektedir. Hangi tedavi protokolünün hangi hasta için uygun olduğuna tüp bebek hekimlerinin ortak toplantısı ile karar verilmektedir.

Folik asit neden kullanılır?

Folik asit kullanımının gebelik oluşumu üzerine katkısı olmamakla birlikte özellikle bebeklerde oluşması muhtemel nöral tüp defektlerini önlemek amacıyla tedavinin hazırlık döneminde, doktorunuzun belirlediği folik asit preparatı kullanması istenmektedir. Üreme sistemine ait var olabilecek enfeksiyonları gidermek için tedavinin ilk gününde, antibiyotik tek doz olarak kullanılır.

Kayseri tüp bebek uygulamalarımızda sıklıkla kısa tedavi ve bazen önceki ay ön tedavi  uygulamaktayız. Böylelikle yumurtaların daha kısa süre ve mümkün oldukça en az en az dozla uyarılmasını sağlamaktayız. Yumurta toplama öncesi kısa süreli antibiotik tedavisi ile vajinal enfeksiyonları ortadan kaldırmaktayız.

Tüp bebek öncesi neler yapılmalı

Bir yıl boyunca çiftlerin düzenli ilişkiye girmelerine rağmen gebelik oluşmaması durumuna infertilite yani kısırlık denir.

Kısırlık nedenleri her çiftte farklıdır ve nedenleri iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. Tüp bebekte amaç gebelik elde etmek ise öncelikle kısırlık nedenleri ortaya konulmalıdır ve tüp bebek öncesi gerekiyorsa hem erkeğe hem de kadına ön tedavi planlanmalıdır. Tüp bebek öncesi tedavi ve hazırlıklar tüp bebek başarısını arttıran en önemli faktörlerden bir tanesidir. Tüp bebek tedavisinde başarısızlığın en büyük nedeni iyi bir ön değerlendirilme yapılmamasıdır. Adet bitimindeki 5 gün içerisinde rahim filmi çekilerek embriyonun yerleşeceği rahmin içi ve başarıyı etkileyen tüplerdeki bozukluklar mutlaka ortaya konmalıdır. Bazen tüplerde olan hidrosalfinks dediğimiz şişlikler veya rahmin içerisindeki darlık veya perde embriyonun rahme tutunmasına engel olabilir. Ve tüp bebek öncesinde geçirilecek basit bir operasyonla başarı arttırılabilir. Ayrıca polikistik over dediğimiz birden fazla yumurtası olan kadınlarda yumurta kalitesini arttırmak için metformin ve benzeri ilaçlar tüp bebek öncesi başlanabilir. Tüp bebekte başarıyı arttırmak için amacımız birden fazla yumurta toplayıp birden fazla embriyo elde etmektir. Bazen yumurtalar tüp bebek başlanacak aydan önceki ay ön tedavi ile hazır hale getirilebilir. Ayrıca endometriozis denilen çikolata kistleri olan kadınların embriyo transferi öncesi ön tedaviler ile embriyonun rahme tutunması arttırılabilir. Son olarak da tüp bebek tedavisi öncesinde özellikle erkek faktöründen kaynaklı kısırlık nedenleri belirlemek için sperm tahlili yapılmalı ve sonuçlara yönelik tedavi başlanmalıdır. Nasıl kadınlara yönelik ilaç ve iğne tedavisi varsa erkeklere yönelikte tüp bebek tedavisi sırasında ilaç ve iğne tedavisi uygulanabilir ve tüp bebek başarısını arttırır.

Tüp bebek nedir

Gebelik oluşması için 3 temel faktör vardır. 1. si kadının yumurta rezervinin iyi olması ve düzenli her ay yumurta üretmesi 2. si büyüyen olgun yumurtanın açık olan tüpler tarafından yakalanması ve 3. sü erkeğin sperm yapı, sayı ve hareketinin yumurtayı döllemesi için yeterli olmasıdır. Düzenli adet gören her kadın her ay bir yumurta üretir. Tüp bebek tedavisinde ise gelecek aylarda büyüyüp olgunlaşması gereken yumurtalar ayın başında normal de tek yumurta için beyin tarafından üretilen hormonun yüksek dozu dışardan verilerek birden fazla yumurta elde etmek için uyarılır. Daha sonrasında bu yumurtalar laboratuvar ortamında toplanıp erkekten alınan spermle mikroskop altında döllenmesi sağlanıp embriyo elde edilir ve embriyolar daha sonrasında anne rahmine pipet yardımıyla transfer edilir. Bu işlemler bütününe tüp bebek işlemi denir.

Tüp Bebekte Başarı

Tüp bebekte başarı demek çocuk sahibi olmak demektir. Kimyasal gebelik, boş gebelik ve düşükler amacımız olmadığı gibi tüp bebeğe başlamadan tüm bu riskleri azaltmak için öncelikle çiftler iyi değerlendirilmeli ve başarıyı arttırmak için önlem almalıyız.

Amacımız tüp bebekte en başarılı sonucu almak yani çocuk isteyen çiftimizle bebeği buluşturmak. Sitemizin isminin en iyi tüp bebek doktoru olmasının nedeni en iyi ve güncel tedavi metotlarını bilimsel veriler ışığı altında uygulamaya çalışarak bu hassas süreçte en iyi sonuç olan gebeliği en kısa zamanda elde etmeye çalışmaktır. Dünyayı takip etmek hatta literatüre katkı sağlamak için en iyisini uygulamak zorundasınız ve tüp bebekte başarı en iyisini uygulamakla gerçekleşir.

Tüp bebekte başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri kadının yaşıdır ve 35 yaş üstünde ileri anne yaşında başarı şansı azalmaktadır. Kısırlık nedeni, kısırlık süresinin uzunluğu, hem kadın hem erkekte sorun olması, oluşan embriyonun kalitesi başarıyı etkiler.

Tekrarlayan başarısız tüp bebek yöntemlerinde başarısızlık nedenlerinin çoğu embriyonun veya rahimle ilgilidir yani önceki denemelerde çiftlerin tam olarak değerlendirilmemesidir. Embriyo kalitesini yumurtanın ve spermin kalitesi etkiler. Kadının değerlendirilmesi kadar erkeğin değerlendirilmesi ve gerekirse her iki çiftede ön tedavi verilmelidir.

Kayseri de Tüp bebek tedavisi olarak Doç. Dr. Gökalp Öner tarafından çiftlere özel değerlendirme yapılmakta ve yine çiftlere özel tüp bebek ilaç dozu ve tedavisi planlanmaktadır.

Tüp bebekte başarıyı arttıran bir diğer faktörde yumurta sayısının fazla elde edilmesidir. Bunun için ön tedavi planlanabilir. Benzer şekilde erkek faktörde sperm sayı ve hareketi kadar şeklide önemlidir. Özellikle sperm baş bozukluklarında genetik bozukluklar da eşlik edebildiğinden genetik analiz ve gerekirse antioksidan ilaçlarla tedavi tüp bebek başarısını arttırmaktadır.

Rahim filminde veya dört boyutlu transvajinal ultrasonda rahim yan duvarlarındaki darlık ve tüplerdeki şişlik hidrosalfinks durumu da tüp bebek öncesi cerrahi müdahale gerektirebilir ve tüp bebek başarısını arttırır.

Ülkemizde 35 yaş altı tek embriyo transferi 35 yaşından sonrada en fazla iki embriyo transferi yasaldır. Aslında bu durum başarıyı arttırmaktadır çünkü anne rahmi tek gebelik için programlanmıştır. İkiz ve çoğul gebeliklerde erken doğum ve düşük şansızlığı arttığından tüp bebek sonuçları hayal kırıklıkları ve üzüntülere neden olabilir. Amacımız blastokiste ulaşabilmiş öploid yani genetik olarak normal olan tek embriyo transferi olmalıdır.

Özellikle 38 yaşından sonra genetik olarak normal embriyo transferi için PGT dediğimiz embriyoya genetik tanı ile tüp bebek başarı şansı arttırılabilir. 38 yaşından sonra Down sendromu başta olmak üzere genetik bozukluklar artış gösterir bu genetik bozukluklar anne ve baba adayının kromozomlarının bozuk olmasıyla da ilişkili olmayabilir.

Son yıllarda özellikle polikistik over sendromu olan kadınlarda  dondurulmuş embriyo transferinin anne adayının hayatını korumakla birlikte tüp bebek başarısını da arttırdığı gösterilmiştir. Bizde kliniğimizde polikistik overi olan ve AMH’ı 3.5 ng/ml’nin üzerinde olan hastalarımıza mutlaka dondurulmuş embriyo transferi yapıyoruz. Ayrıca yumurta rezervi normal olan ve tek canlı embriyo transferi yaptığımız hastalarımızın kalan embriyolarının dondurup sırasıyla rahmi dinlendirdikten sonra transfer ediyoruz.

 

Kayseri Tüp Bebek Doktoru

Kayseri Tüp Bebek Doktoru olarak Doç. Dr. Gökalp Öner çocuk istemi olan çiftlere kişiye özel tedavi anlayışını uygulayarak bugün hala anne-baba adaylarına onlara en uygun tedavi seçeneklerini sunmaktadır. Hem erkek hem kadını ayrı ayrı değerlendirerek çocuk tedavisinde basitten en son teknolojiye kadar her türlü tedavi yöntemini Kayseri ve bölge illerden gelen çiftlere uygulamaktadır. Tüp bebek tedavileri öncesinde her çift ayrıntılı olarak değerlendirilmeli ve tüp bebekte başarı elde etmek için kişiye özel tedavi protokolü uygulanmalıdır.

Tüp bebek tedavisinde kadının yaşı

Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi kadının yaşıdır. Çünkü erkekte her 3 ayda yeni sperm üretimi olurken kadınlar doğduklarında yaklaşık 1 milyon yumurta ile doğar adet görmeye başladıklarında bu sayı 300000’e düşer ve menopoza kadar bu sayı 1000’e düşer yani kadın doğduğunda bir yumurta rezervi ile doğar ve bu rezervi üreme çağı boyunca her ay kullanır. Kadınlarda yumurta rezervi 35 yaşından sonra azalmaya başlar ve 40 yaşından sonra bu azalma hızlanır. Erkek için belirli bir yaş sınırı yokken 45 yaşından sonra tüp bebek tedavisinde başarı çok azalmıştır. En önemli nedeni yumurta elde edilse bile 38 yaşından sonra yumurtalıkların genetik yapısındaki bozukluklar çok artış gösterir. Anne adayının genetik yapısı normal olsa bile ileri yaşta yumurtalarda Down sendromuna neden olan genetik yapılar görülmeye başlar ve başarıyı azaltır.

Kayseri tüp bebek tedavisi yaptığımız hastalarda, kadının yaşı 38den fazla  ve birden fazla iyi kalitede embriyosu varsa embriyolara genetik tanı yapmaktayız.

Tüp bebekte başarısız olma durumunda bir sonraki adet ile yeniden tedavi başlanabilir. Çiftlerin 3 tüp bebek denemesinden sonra en az 4 kaliteli embriyo transfer elde edilmesine rağmen gebelik elde edilememesi durumuna tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı denir.